Posezení s přáteli z Uherského Ostrohu

2010

Motto:

„Dobře prožitý večer je lepší než tuba prášků na spaní“

                                                              citát předního českého psychiatra …. Vondráčka

Přesně v tomto duchu se vyznačovalo uzavírání včelařské sezóny, které zorganizovali včelaři z Uherského Ostrohu v přítomnosti svých neopomenutelných hostů, včelařů z Ostrožské Nové Vsi. Tato vzájemná společenská událost proběhla již po čtvrté. Všechno se odehrávalo v Zahrádkářském zařízení u pálenice v Uherském Ostrohu v sobotu 20. listopadu. K poslechu a k tanci nám hrál „cantry-band“ z řad ostrožských včelařů. Ke spokojenosti všech doplňoval naše muzikanty harmonikář Mirek Pavlas z Ostrožské Nové Vsi. Jeho slovácký repertoár podpořili zpěvem všichni.

Společné akce nejsou ojedinělé a obohacují činnost obou včelařských organizací, jak ve společenském životě, tak na poli odborném. Uspořádali jsme již tři tématické zájezdy do včelařských velkoprovozů a několik společných přednášek a kurzů. To se promítá do odbornosti témat, protože při zajištění dostatečného počtu posluchačů, si můžeme dovolit pozvat kvalitního přednášejícího učitele včelařství.

Další spolupráce je trvale žádoucí, přesto asi už nepřekonáme dílo, které jsme společně vybudovali v roce 2007. Jedná se o Včelí naučnou stezku. Byla instalována při cyklostezce vedoucí z novoveských lázní až k pálenici v Uherském Ostrohu. Obě základní organizace se nesmazatelně zapsaly do dějin českého včelařství, protože to bylo dílo ojedinělé nejen v České republice, ale i v Evropě. Byla pak inspirací k vybudování stezky v Mikulovicích u Znojma, možná byla i inspirací stezky, která o dva roky později vznikla ve Švýcarsku, a údajně i v Rakousku.

Opusťme cizinu a nastiňme si cíle, které včelaři vybudováním stezky sledovali...

V prvé řadě to byla snaha informovat veřejnost o důležitosti včel, potažmo včelařství. Po tříletém výročí vzniku stezky si můžeme naše cíle vyhodnotit. V žádných racionálních číslech se pohybovat nebudeme, protože konkrétními údaji se přínos stezky vyjádřit nedá. Můžeme však doložit, že v ZO Uherský Ostroh za poslední dva roky začali včelařit čtyři včelaři, že v Ostrožské Nové Vsi je věkový průměr včelařů 49 let!!, že o včelařský kroužek je v základní škole u žáků trvalý zájem. Lze to vyjádřit i jinými slovy. Předkládané informace o včelách se dostávají do podvědomí lidí, a při dobré práci základních organizací počet včelařů narůstá. A dodejme, že uvedená malá statistika nemusí platit jen v okruhu působnosti obou základních organizací.

Co říci závěrem?

Buďme rádi, že si včelaři obou základních organizací našli k sobě cestu. Doufejme, že vzájemná spolupráce jim vydrží celou řadu příštích let, že ze spolupráce budou dále profitovat včelaři obou základních organizací, že příliv dalších začínajících včelařů bude pokračovat. Tím by mělo být zajištěno v budoucnosti opylení zahrádek jak v Uherské Ostrohu, tak v Nové Vsi.

Takže je to jako v televizním pořadu:   „ PŘÍŠTĚ U NÁS!“ 

František Nešpor jednatel ZO ČSV,o.s. Ostrožská Nová Ves