Den bez aut

Den 22. září byl prohlášen Evropským dnem bez aut. K podpoře této myšlenky zorganizoval Dům dětí a mládeže v Uherském Ostrohu „Cestu kolem světa“, samozřejmě, že na dopravních prostředcích s vlastním pohonem.

Trasa byla vedena cyklostezkou, při níž je instalována i Včelí naučná stezka. V sobotu odpoledne 19. září 2009 přibylo u stezky deset stanovišť, jež představovaly pomyslné státy, do kterých mladí cyklisté jakoby přijeli. Na celé akci se podíleli rovněž některé společenské organizace tím, že na přidělených stanovištích předváděli cestovatelům zajímavosti o své činnosti. Včelařům z Ostrožské Nové Vsi bylo přiřazeno Slovensko. Aby byla mladým cyklistům přiznána návštěva státu, museli o Slovensku něco povědět, druhým tématem bylo včelařství. Nebyly to žádné složité testy, včelaři jen opět dětem přiblížili existenci včel v přírodě a závislost člověka na jejich pracovitosti. V cíli čekala „vyčerpané cestovatele“ odměna v podobě balíčku sladkostí.

Na závěr si můžeme postesknout, že se nezúčastnili děti z Ostrožské Nové Vsi, ačkoliv trasa vedla katastrem jejich obce. Naopak jsme zaregistrovali děti až z Veselí a Uherského Hradiště. Nám včelařům to bylo trochu líto a naskýtá se otázka „Kde nastala chyba?“

Fotodokumenataci najdete ZDE