Včelí naučná stezka

Stezka byla vybudována základními organizacemi Českého svazu včelařů v Ostrožské Nové Vsi a v Uherském Ostrohu.

Podrobnou brožurku s informacemi si můžete stáhnout  ZDE

Včelí naučná stezka po dvou letech

Právě před dvěma lety v červenci připravili včelaři z Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu významnou  událost - otevření Včelí naučné stezky. Akce to byla ojedinělá, a takto ji pochopil i sám předseda svazu Českého svazu včelařů Mgr. Luděk Sojka. Osobně se otevření stezky zúčastnil. Dnes jen nenápadně připomenu, že Včelí naučná stezka vznikla ve Zlínském kraji na Slovácku v mikroregionu Ostrožsko.

Včelí naučná stezka je součástí veřejné „slovácké cyklistické dopravní tepny". Ta prochází známými novoveskými Sirnatými lázněmi a krajinou kolem štěrkových jezer. Při projížďce či procházce stezkou si cyklisté, turisti či in-line bruslaři, pacienti lázní nebo jen náhodní chodci, mohou chvíle odpočinku proložit zajímavým počtením o včelařském oboru a nenásilnou formou v hezkém přírodním prostředí si doplnit znalosti o včelách. Dvanáct informačních panelů je umístěno v pětikilometrovém úseku od lázní v Ostrožské Nové Vsi až k zámku v Uherském Ostrohu.

Na první stanoviště narazí turisté u lázní. Tam se zájemci mohou dočíst o historii včelařství v Ostrožské Nové Vsi, Ostrožské Lhotě a Uherském Ostrohu. Pokračovací stanoviště informují turisty o včele medonosné, o jejích produktech, o vývoji úlů, jak vypadá včelařský rok, jak včely mezi sebou komunikují, atd. Na panelech je jim předkládáno mnoho dalších zajímavostí o včelách.

Informovat veřejnost o důležitosti včel a včelařství je tedy hlavním cílem stezky. Pro ucelení pohledu občanů na včelařství instalovali včelaři na okraji parku Sirnatých lázních malou ukázku starých nepoužívaných úlových systémů. Alespoň částečně dokreslují informaci o tom, jak se lidé včelám věnovali v minulém a dokonce i v předminulém století a jaké používali techniky.

Při dvouletém výročí vzniku stezky si můžeme vyhodnotit, co nám stezka přinesla. V žádných racionálních číslech se pohybovat nebudeme, protože konkrétními údaji se přínos stezky vyjádřit nedá. Nelze říct, že díky stezce přibylo tolik a tolik včelařů, že se zvýšil počet včelstev, že se zvýšila konzumace medu, atd. Dokladovat však můžeme, že v ZO Uherský Ostroh za poslední dva roky začali včelařit čtyři mladí lidé, že v Ostrožské Nové Vsi je věkový průměr včelařů 49 let!!, že o včelařský kroužek je u žáků trvalý zájem. Lze to vyjádřit i jinými slovy. Předkládané informace o včelách se dostávají do podvědomí lidí a při dobré práci základních organizací se počet včelařů rozrůstá. To je ten největší efekt, který Včelí naučná stezka přináší. Jen dodejme, že uvedená malá statistika nemusí být jen v okruhu působnosti obou základních organizací. Naučná stezka je umístěna u nejfrekventovanější cyklostezky okresu Uherské Hradiště, kterou užívá mnoho lidí z okolí.

Díky stálým informacím si široká veřejnost začíná uvědomovat závislost člověka na včele. Určitě si lidé začínají více včelařů vážit a nepovažují je jen za potrhlé zakuklence, kteří se za trochu medu nechají bodat od svých okřídlených kamarádek.

V úvaze lze pokračovat. V poslední době se často setkáváme s výrokem největšího učence minulého století Alberta Einsteina, že „pokud by na Zemi zmizely včely, zbývají lidem jen 4 roky života“.  Využijme tedy toto memento a žádejme podporu činnosti základních organizací formou dotací z rozpočtů městských a obecních úřadů. Spoluobčané by za opylovací činnost měli formou rozpočtu zaplatit. V naší ZO a také v řadě okolních organizacích v našem okrese to tak funguje.

Na závěr se ješte zmiňme o negativních jevech, které nám instalace Včelí naučné stezky přinesla. Už při rozhodování, zda-li stezku instalovat, se ozývaly hlasy, které nás varovaly před vandalstvím. Hodně nás to v iniciativě brzdilo. Rozhodnutí však bylo takové, že pokud bychom na podobné scénáře přistoupili, nevytvořili bychom v podstatě nikdy nic.

Jak je to ve skutečnosti?
Do obnovy panelů jsme zatím neinvestovali nic. Plochy panelů ale velmi lákají „umělce“, takže občas musíme různé klikyháky odstranit. Někdy k tomu stačí líh, jindy je potřeba trochu ředidla. Na stezku si však zvykli i „sprejeři“ a panely jsou pro ně již méně lákavé. Přístřešky s ukázkami starých úlů zatím pozornosti vandalů unikají.