Kde se nám líbilo?

 

Naše zájezdy se ZO Uherský Ostroh

Na první společný poznávací zájezd s včelaři z Uherského Ostrohu jsme si vyjeli v roce 2007 do Výzkumné stanice Zubří k Ing. Čemákovi. Poznatek – Ing. Čemrák nám předvedl inseminaci matky.

Krkovičku na medu u Marušky Knodlové v Chlebovicích jsme chutnali v roce 2008. Kromě krkovičky má Maruška ve Včelařském muzeu co nabídnout. Odpoledne jsme navštívili ještě farmu přítele Kopečka v Pržně.

V roce 2010 jsme nejeli příliš daleko. Navštívili jsme velkovčelaře př. Maradu z Hovoran. Je dlouhodobě  zdravotním referentem OO ČSV Hodonín, proto jsme mluvili především o moru. Zatím nás netrápí, ale smyčka kolem nás se stále stahuje.

Vzájemná spolupráce se ZO Uherský Ostroh nám přinesla další společný zážitek, jak po odborné stránce, tak i ze společenského pohledu. V neděli 5. května 2012 jsme se vydali do Vranova nad Dyjí na přednášku Ing. Texla na jeho stanovišti.

Náš skvělý zážitek z přednášky s ukázkami jeho technologie včelaření byl znásoben nádherným počasím. O zaujetí všech včelařů svědčí několik fotografií, z nichž lze vyčíst zaujetí posluchačů. Po přednášce jsme navštívili Znojemské podzemí.

V roce 2013 jsme hledali rozumy u přítele Vítámváse z Ivančic.   Velmi zajímavé jsou jeho metody při aplkaci kyseliny mravenčí.

V roce 2014 jsme byli ve Výzkumné včelařské stanici v Přerově u RNDr. Kriega. U něho jsme čerpali poznatky o chovu matek.

V roce 2017 jsme se vydali na okružní jízdu Moravou, navštívili jsme prodejnu včelařských rostlin v Otrokovicích, včelařský provoz př. Buřinského, bylinkářství Sonnentor a Templářské sklepy.

V roce 2018 jsme se vydali na druhou okružní jízdu Moravou, navštívili jsme pokusný včelín Kývalka v Rosisích u Brna a také provoz na výrobu mezistěn přítele Balaštíka v Mutěnicích.

 

Přednášek jsme absolvovali také několik, vždy společně se včelaři z Uherského Ostrohu. Nejčastěji to byly přednášky spojené se zájezdem.

 

Napsali o nás:  Včelařský rok na naučné stezce

Naučná včelý stezka v Ostrožské Nové Vsi je jednou z části dobře promyšleného projektu cestovního ruchu. Pětikilometrová trasa, která zobrazuje včelařský rok, vede mezi zámkem v Uherském Ostrohu a lázněmi Ostrožská Nová Ves. Takto začíná článek v lednovém čísle časopisu Včelařství. Celý článek najdete v časopisu Včelařství 1/2012 na str. 24.

 

prosinec 2009

Po roce uspořádala naše základní škola Školní jarmark ručních řemesel. Opakovaně byli pozváni i včelaři, aby předvedli odlévání svíček a jiných drobných ozdob ze včelího vosku. O naši expozici byl mezi žáky velký zájem, což zase velmi potěšilo místní včelaře.

 

                                                 

Napsali o nás:   Beseda s místním včelařem panem Františkem Nešporem

„Beseda s místním včelařem panem Františkem Nešporem

Místní organizace Svazu zdravotně postižených v Ostrožské Nové Vsi uspořádala, opět po roce, besedu s dalším naším rodákem. Tajuplnou archeologii z loňska vystřídala příroda současná a vše kolem včeliček. Tentokrát asi 40 přítomných naslouchalo vyprávění pana Františka Nešpora, dlouholetého včelaře naší obce. Beseda byla pro mnohé velmi poučná, i když pan Nešpor často na stránkách tisku, jak místního, tak i okresního, píše o včelách, ale přece jenom ten osobní kontakt při přednášce je něco jiného. Myslím si, že to všechny přítomné zaujalo a potlesk, který pan Nešpor sklidil na závěr to jen potvrdil.“

                                                 Novoveský profil - vydání listopad-prosinec 2009“

                

 

 

30.5.2009                                                                                                       Napsali o nás:                   Poznávací zájezd včelařů

Že nejsou jen zakuklení pošetilci, kteří se jen tak pro radost nechávají bodat žíhadly svých okřídlených kamarádek, prokázali včelaři ze základních organizací v Ostrožské Nové Vsi a v Uherském Ostrohu v sobotu 30. května uspořádáním společného zájezdu. Přestože pršelo, mohli jste je vidět jak se scházejí už v šest hodin ráno, a po krátkých zastávkách zájezdového autobusu, ta poslední byla v Bílovicích, společně ujížděli k Chlebovicím u Frýdku-Místku. Mnohým místo určení nic nenapovídá, proto je nutné cíl jejich cesty přiblížit.

V Chlebovicích vybudovali místní včelaři Včelařské muzeum. Jeho ozdobou jsou exponáty včelařských pomůcek a včelařského zařízení, v kterém se v minulosti včelařilo. Obzvláště unikátní ukázkou je sbírka medometů, která obrazně dokumentuje, kudy se cesty k zdokonalování medometů ubíraly. Stejně obsáhlou sbírku figurálních úlů a klátů najdete ve skanzenu v areálu zařízení.

Dopoledne v „Domě fojtství“ (to ještě pršelo) proběhly přednášky učitelů včelařství paní Knödlové a pana Kopečka, takže zájezd byl i velkým zdrojem poučení, jak pro včelaře, tak pro žáky včelařského kroužku z Ostrožské Nové Vsi.

Součástí programu byla návštěva včelařské farmy pana Kopečka v Pržně. Štěstí nám přálo a už se na nás usmívalo sluníčko, a tak si všichni mohli vzít ponaučení jak včelařit ve velkém. Asi to byla jen ukázka, neboť zatím nikdo ze zúčastněných včelařů neprojevil ambice stát se velkovčelařem.

 

 

5.4.2009

Akademie ve Fryštáku se z naší ZO zúčastnilo celkem 7 včelařů. Touto cestou děkujeme OV Zlín za zorganizování semináře, s přáním, abychom se mohli zúčastnit i za dva roky.