Oslavy 750 let založení obce

Slavnostní přijetí u starostů

Naše obec Ostrožská Nová Ves si v roce 2008 připomněla výročí 750 let od první písemné zmínky. Z prvého pohledu to se včelařstvím nijak nesouviselo, kdyby se k oslavám nepřihlásily téměř všechny společenské organizace v obci. Ani včelaři nezůstali pozadu a také přispěli k oslavám výročí zvýšenou aktivitou ve své činnosti. Všechno bylo orientováno na termín mezi 6. a 12. červencem. Doba byla stanovena po projednání s předsedou Českého svazu včelařů Mgr. Luďkem Sojkou.

Naskýtá se otázka proč právě s ním, a proč právě on ovlivňoval určený termín? Důvod je prostý. Při otevírání Včelí naučné stezky v roce 2007 se manželům Sojkovým u nás tak líbilo, že si naplánovali týdenní pobyt v novoveských Sirnatých lázních. My jsme toho chtěli zase využít, aby přítomnost samotného předsedy svazu povýšila společenskou úroveň akcí, které včelaři k oslavám výročí připravili.

První z nich bylo slavnostní přijetí všech novoveských včelařů panem starostou v zasedací síni obecního úřadu. K takovémuto setkání zatím v historii naší základní organizace nedošlo, proto byla veřejná pocta včelařství pro včelaře velkým svátkem, obzvláště při účasti manželů Sojkových. Zaměstnanci obecního úřadu ceremoniál velmi pěkně připravili a proběhlo všechno s noblesou. Nechyběla ani kytička pro paní MUDr. Sojkovou a po přípitku medovinou, která ke včelařským rituálům patří, se rozezpívala celá zasedací místnost.

Nebylo snad jediného človíčka, ať již mezi včelaři nebo i mezi přímými účastníky aktu z personálu obecního úřadu, kteří by neprojevili spokojenost nad společenskou úrovní připraveného setkání. Prožití nádherného odpoledne umocnili včelaři návštěvou sklípku ve vinotéce U Svatého Vavřince.

Projížďka Baťovým kanálem

Čtvrteční den byl v režii včelařů z Uherského Ostrohu. Jejich pozvánka měla podobu projížďky po “Baťově kanále.“ Jako doprovodný element našich hostů se zúčastnili i včelaři z Nové Vsi, … bylo to nádherné, a byli spokojeni i naši hosté. 

Seminář funkcionářů

Páteční program byl nasměrován do hotelu U Lázní. Přijelo zhruba padesát funkcionářů z celého okresu, aby projednali problémy včelařství, které momentálně všechny včelaře tíží. Samozřejmě, že ústřední postavou byl předseda Českého svazu včelařství Mgr. Luděk Sojka.

Novoveští včelaři byli jako organizátoři přitom a výzdobou prostředí nezapomněli na řádnou propagaci včelařství. V rámci programu byli vyznamenáni včelaři jejich základní organizace. Přítel Josef Machálek obdržel od okresního výboru odznak „Vzorný včelař“ a přítel František Nešpor obdržel vyznamenání od ústředního výboru v Praze titul „Vzorný včelařský pracovník“. Dále byla pokřtěna knížka „Včelí království“, jejímž autorem je právě nový držitel vyznamenání přítel František Nešpor

Přednáška MUDr. Hajdůškové

Blížil se „zlatý hřeb“ našich oslavných akcí. Byla to přenáška paní doktorky Hajdůškové na téma „Vliv včelích produktů na zdraví člověka.“ Proběhla v sobotu odpoledne v lázeňském parku. Věřím, že se nenajde jediný ze sta účastníků, který by litoval, že se přednášky zúčastnil. Další komentáře jsou zbytečné. My organizátoři přednášky můžeme jen děkovat MUDr. Hajdůškové za úroveň její přednášky, která proběhla ve znamení velmi dobré propagace včelařských produktů, potažmo propagace samotného včelařství. Sobotní večer pokračoval slavnostní večeří v hotelu U Lázní. Říká se že - konec dobrý, všechno dobré. V dobré pohodě také včelaři prožili svůj závěr oslavných akcí. Pozvali si k tomu „včelařský Contry-band“ a všechno snažení, které mělo směřovat k oslavám 750 let založení obce Ostrožská Nová Ves uzavřeli spolu se včelaři z Uherského Ostrohu při společné zábavě, která se protáhla až do pozdního večera.

Včelařský skanzen

Na závěr se musíme vrátit na úplný počátek. Již delší dobu měli novoveští včelaři v plánu doplnit Včelí naučnou stezku o další atrakci, která by měla přímo vyzvat projíždějící cyklisty k zvýšení pozornosti a nasměrování jejich myšlenek na včelařství. Nakonec se to v termínu podařilo a ještě před návštěvou Mgr. Sojky byl v lázeňském parku instalovali malý „včelařský skanzen“, v němž jsou vystaveny pestrobarevné staré nepoužívané úly i s popisnými tabulkami, z kterých lze poznat jak se včelařilo v minulém a předminulém století.