Současnost


Naše základní organizace sdružuje včelaře z obcí Ostrožská Nová Ves a Ostrožská Lhota.

Ostrožská Nová Ves má přibližně 3500 obyvatel. Počátkem roku 2016 bylo v základní organizaci registrováno 41 členů, z toho 26 z Nové Vsi s 267 včelstvy, ze Lhoty 10 včelařů s 95 včelstvy. 5 členů s 95 včelstvy včelaří mimo katastry obcí. Z uvedených čísel je zřejmé, že zavčelenost obou obcí je dostatečná a včelaři tak v podobě pokrytí opylovací činnosti včel plní své největší poslání.

Výbor máme pětičlenný. Pro řízení organizace je dostačující.

 

   Funkce

  Jméno

Telefon

    Předseda

  Pavel Peprník   

776 342 860

    Jednatel

  Miloš Valenta

724 523 818

    Pokladník

  Stanislav Bobek

777 075 991

    Místopředseda

  Jan Štětina

603 909 587

    Zdravotní referent

  Radek Žajdlík

734 422 038