Oslavy 85. výročí založení ZO  

Malá vzpomínka na minulost

Na svatého Štěpána v roce 2006 se sešli novoveští a tenkrát ještě i chyličtí včelaři, aby se sdružili a mohli prožívat svoje včelařské strasti a radosti společně. Díky Vám předkové. Dále se zde historií spolku však zabývat nebudeme, neboť je uvedena v záložce Historie organizace.

Abychom si naše tradice připomněli a naši osmdesátiletou historii podrobně probrali, zorganizoval výbor ZO Slavnostní večer. Dokázali jsme tím, že se včelaři nejsou jen zakuklení pošetilci, kteří si nechávají od včel dávat žíhadla za trochu medu. Přišli téměř všichni včelaři i s manželkami. Přivítala je cimbálová muzika Lidové školy umění z Uherského Ostrohu. Později vystřídaly folkór lidové písničky v podání rozjařených včelařů. Není k tomu již co dodávat, snad jen to, že na velmi pěkný kulturní společný večer zůstali všem nesmazatelné vzpomínky. Jsme jedna z mála organizací, která se věnuje školní mládeži (viz. samostatná web stránka).

Více pracují kluci, my však chceme zapojit i naše dorůstající kuchařky. Na říjen jsme připravili uspořádání kurzu pečení medového pečiva. Naším cílem bylo zapojit hlavně děvčata z devátých tříd, pod dozorem našich zkušených kuchařek. Vyšlo nám to nádherně. Vedení se zhostili manželé Hanouskovi z Nemochovic. Organizace byla příkladná a manželům Hanouskovým natrvalo zůstala na Novou Ves vzpomínka.

Perníčky a včelařské pomůcky jsme pak vystavovali ve škole. Nejpěknější kousky jsme vylosovali v tombole, kterou jsme uspořádali pro návštěvníky výstavy. Bylo jich celkem kolem 250. Byli mezi nimi i přespolní, i předseda OV Českého svazu včelařů ve Zlíně ing. Švancer, byli to přátelé z Hluku a také z Uherského Brodu a z Uherského Ostrohu.

Poděkování patří našim paním učitelkám ze základní školy, které vyšly vstříc našemu požadavku a vyhlásily v některých třídách soutěž o nejlepší výkresy na téma včela. Tak jsme měli co vystavovat, protože se nám sešlo kolem šedesáti výkresů. Našli jsme mezi vystavovanými exponáty i letící včelu a úl vyrobený z PET lahví. Perníčků jsme napekli hodně, a co jsme neprodali, to jsme rozdali. Odměnili jsme žáky co nám kreslili výkresy, podělili jsme také mateřské školky v obou našich obcích.

Na závěr musíme poděkovat všem, kteří se na zajišťování úkolů při našich oslavách jakýmkoliv způsobem podíleli. Poděkování patří také našim sponzorům a za podporu děkujeme i obecním úřadům.