ZTRÁTA, KTERÁ NÁS ZASÁHLA

14.11.2014 20:00

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás náhle opustil jednatel naší základní organizace přítel František Nešpor.

Patřil mezi služebně nejstarší včelaře a byl nejaktivnějším členem našeho výboru. Dlouhou dobu byl jednatelem základní organizace a od roku 2005 byl i jednatel okresního výboru. V naší základní organizaci byl průkopníkem nástavkového včelaření a ochotně předával zkušenosti začínajícím i zkušeným včelařům.

V propagaci včelařství se zaměřil na školní mládež. Především svými besedami a přednáškami přímo ve vyučování přírodopisu získával mladé adepty včelaření a právě tato činnost vedla k založení včelařského kroužku.

Včelařský kroužek, který založil, vedl již od roku 1999 a měl s ním mnoho úspěchů. Abychom měli alespoň částečnou představu, musíme připomenout, že za 15 let své činnosti získal velmi dobré jméno, jak mezi včelaři a včelařskou mládeží, tak se o jeho práci občas zajímali i veřejnoprávní média (Toulavá kamera, Náš venkov).

Z kroužku vyšlo již několik žáků, kteří v minulosti vyhráli oblastní kolo soutěže Zlatá včela na setkání včelařské mládeže. Tito žáci se pokaždé zúčastnili celostátního nebo mezinárodního kola. Naše organizace ČSV v Ostrožské Nové Vsi má díky existenci kroužku momentálně jeden z nejnižších věkových průměrů v okrese.

Další výjimečné dílo Františka Nešpora je Včelí naučná stezka. Jedná se o 12 informačních tabulí umístněných na cyklostezce mezi Ostrožskou Novou Vsí a Uherských Ostrohem, na kterých je popsán život a činnost včelstva. Včelí naučná stezka byla dle dostupných informací při jejím otevření v roce 2007 jedinou včelařskou stezkou v naší republice. V dnešní době se stezkou v Ostr. Nové Vsi již inspirovalo několik dalších organizací.

Za zmínku stojí také jeho publikování článků s včelařskou tématikou v regionálním tisku a v časopise Včelařství. Vrcholem jeho publikační činnosti bylo vydání knížky „Včelí království“, která nyní slouží jako učebnice včelařství pro ostatní kroužky.

František Nešpor se snažil při každé příležitosti obyčejným lidem - nevčelařům vysvětlit, proč jsou včely pro člověka tak důležité, protože mnohým tyto souvislosti unikají. Myslí si, že včelaři je chovají jen pro med. V našem regionu se o propagaci našeho oboru staral významný včelař František Nešpor, který byl pojmem nejen v našem okrese, a proto byl oceněn i několika vyznamenáními. Výčet všech jeho aktivit by byl velmi obsáhlý, neboť včely a včelařství byla jeho životní vášeň.

Jeho odchodem ztrácí nejen naše organizace velkou osobnost včelařství, ale i opravdového přítele.

 

ZO Ostrožská Nová Ves

 

 

 

 

Zpět