Výroční členská schůze

09.02.2019 17:00

P o z v á n k a

na výroční členskou schůzi včelařů ZO ČSV, z.s. Ostrožská Nová Ves. Schůze se koná v sobotu  9.2.2019 v Golf resortu JEZERA. Začátek je v 17:00 hodin.

Nezapomeňte přinést odebranou měl !!!

 

Přednáška:

Začátek v 15:15

Téma: AGROEKOSYSTÉMY A VČELY

Přednášející: Jednatel - Miloš Valenta

 

Výroční schůze:

Program:      1.   Zahájení (omluvenky členů), schválení programu

                     2.   Volba komisí

                     3.   Zpráva o činnosti za rok 2018 + plán na rok 2019

                     4.   Zpráva pokladní

                     5.   Zpráva kontrolní a revizní komise

                     6.   Přijetí nových členů

         7.   Přestávka s občerstvením, sběr vzorků zimní měli

         8.   Diskuze

                            - Vystoupení hostů

                            - Objednávka léků

                            - Podpisy aerosolování

                            - Společné foto

                     9. Schválení usnesení

        10. Ukončení schůze

 

 

 

 

 

 

Zpět