Výroční členská schůze

08.02.2020 17:00

Pozvánka

na výroční členskou schůzi včelařů ZO ČSV, z.s. Ostrožská Nová Ves. Schůze se koná v sobotu  8.2.2020 v Golf resortu JEZERA. Začátek je v 17:00 hodin.

Nezapomeňte přinést odebranou měl !!!

 

 Program:     1.   Zahájení (omluvenky členů), schválení programu

                     2.   Volba mandátové, volební a návrhové komise

                     3.   Zpráva o činnosti za rok 2019 + plán na rok 2020

                     4.   Zpráva pokladní

                     5.   Zpráva kontrolní a revizní komise

                     6.   Přijetí nových členů

                    7.   Přestávka s občerstvením, sběr vzorků zimní měli

         8.   Diskuze

                               -  Vystoupení hostů

                               Objednávka léků + úhyny včelstev

                               -  Podpisy aerosolování

                               -  Společné foto

                     9.  Zpráva mandátové komise

                     10. Volba členů výboru a delegátů na OK

         11. Schválení usnesení

         12. Ukončení schůze

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zpět