NAŠE ORGANIZACE

05.10.2014 00:00

Naši včelařskou organizaci můžeme zařadit mezi středně velké. Sdružuje obce Ostrožskou Novou Ves a Ostrožskou Lhotu (k 1.1.2015 máme 37 členů). Vedeme včelařský kroužek a díky dobré práci s mládeží je náš věkový průměr velmi nízký. Vedle mladých máme mezi sebou i přestárlé včelaře. Ti si své včelařské povinnosti sice beze zbytku plní, našeho společenského života se však zúčastňují málo, což bylo v řadě případů dost omezující. Když výbor v minulosti projevil snahu uspořádat poznávací zájezd, nebylo nás ani na obsazení autobusu, při odborných přednáškách se potýkal často s malou účastí, atd. Výbor musel hledat východisko, a napadlo ho jediné, spojit se s jinou organizací. Volba byla snadná, z geografického  pohledu se přímo nabízeli včelaři z Uherského Ostrohu, okraje obou destinací jsou vzdáleny asi jeden kilometr.

Proces vzájemného sbližování probíhal zhruba před desíti lety. Byl to tehdy geniální nápad, protože vzájemná spolupráce přinesla už mnoho pozitivního a odrazila se ve všech sférách činnosti obou organizací. Uspořádali jsme již několik společných zájezdů, pořádáme společné přednášky - při účasti většího počtu včelařů si můžeme pozvat i naše kapacity z oblasti učitelů včelařství.

Z naší spolupráce vznikla také naše chlouba „Včelí naučná stezka“. Včelaři v Ostrožské Nové Vsi a Uherském Ostrohu ukázali něco navíc: otevřením včelí naučné stezky se nejen zapsali do historie našeho včelařství, ale dali možnost získat základní znalosti o našem oboru všem návštěvníkům této krásné části vlasti. Stačí jít pěšky nebo jet na kole z Ostrožské Nové Vsi do Uherského Ostrohu, několikrát se zastavit v průběhu cesty a v klidu číst.

O stezce bylo už zveřejněno dost informací, aby stezku objevila i Toulavá kamera České televize a v červnu v roce 2010 odvysílala reportáž. Záznam je uveden v knižním vydání Toulavé kamery v jedenáctém díle. Aby toho nebylo málo, v roce 2011 nás zase našla ČT2 a odvysílala reportáž o našem kroužku v pořadu Náš venkov.

Vzájemná spolupráce s ostrožskými včelaři nás také nutí hledat další sféry společné činnosti. Objevili jsme možnost čerpání dotace z EU z Programu rozvoje venkova. Projekt jsme nazvali „Dovybavení včelařů nerezovým programem“, spojený s modernizací úlových systémů. Společně jsme nakoupili 14 nerezových medometů, 79 nástavkových úlů, jeden přívěsný vozík se třemi paletami pro kočování včelstev, vařáky a jiné drobné nerezové nářadí. K další propagaci včelařství jsme se vybavili klasickými kulisami v podobě 4 roll-upů zachycujících včelařskou tématiku, a jeden banner o práci včelařského kroužku je vystaven ve škole. Celková hodnota nakoupeného zboží činila 420 tisíc pro ZO Novou Ves, 260 tisíc pro Uh. Ostroh. Finanční spoluúčást včelařů na celém projektu činila jen 20%.

To všechno nás stmeluje natolik, že neodmyslitelnou událostí ke konci roku bývá společné „uzavírání  včelařské sezóny“, s mottem – jednou u vás, příště u nás. V roce 2013 v listopadu byla na řadě Ostrožská Nová Ves. Proběhlo všechno podle scénáře, i s písničkou, tak jak tradicím Moravského Slovácka přísluší. Bývá to takový malý vesnický včelařský ples. Letos Společenský večer připravuje Uherský Ostroh.

Příkladná je též spolupráce novoveských včelařů s místní základní školou. Oblastní kolo Zlaté včely jsme pořádali celkem třikrát a mimo to, že nám škola poskytuje prostory pro zorganizování soutěže, vyhlásila pro ostatní žáky malou literární a výtvarnou soutěž na téma „včela“. Tato minisoutěž byla doplněna vyhodnocením nejlépe nazdobeného perníku, které napekli žáci osmých a devátých tříd. Včelaři se na soutěži podílí tím, že odměnili tři nejlepší práce ze všech kategorií.  

Dnešní včelařství nejsou jen samé radosti. Ohrožují ho i choroby. Mezi nejzrádnější patří mor včelího plodu a varroáza. Jsou tak nebezpečné, že kdybychom nenašli proti nim účinnou ochranu, byli bychom v dohledné době bez včel.

Proti moru se můžeme bránit jen prevencí, to je čistotou zařízení a chovem zdravých včelstev, neoslabených varroázou. Při výskytu moru už nezbývá nic jiného, než včelstvo spálit s veškerým zařízením, dle určení veterinářů. Ohniska moru se k naší oblasti stále více přibližují, využili jsme proto Grantů vyhlášených oběma obecními úřady a z poskytnutých dotačních prostředků si nechali laboratorně vyšetřit mor, a jako preventivní opatření jsme pro včelaře koupili mezistěny v celkové částce 18 tisíc, opět s dvacetiprocentní účastí.

Co říci závěrem?

Na závěr našeho příspěvku prezentujeme malé vyznání včelařů - včelaři nejsou jen zakuklení jedinci, kteří pobíhají v sousedově zahradě nebo po návsi při chytání roje. Umí se také bavit. Jejich aktivity mají i peněžní odezvu u obecního úřadu, v jehož zájmu je podpora společenského života v obci.  Při dostatku finančních prostředků se včelařům zase dobře uplatňují další nápady směřující k vylepšení činnosti. Je to taková malá spirála, kterou včelaři dobře vnímají. Potvrdila ji manželka včelaře z Uherského Ostrohu, která pro mladé včelaříky z Ostrožské Nové Vsi upekla dort. Byl při první schůzce kroužku spravedlivě rozporcován a zbaštěn.

V programu obecního úřadu pro tento rok je poskytnutí určité finanční částky pro začínající včelaře k zmírnění nákladů plynoucích z pořizování včelařského vybavení.

 

František Nešpor – jednatel ZO Českého svazu včelařů v Ostrožské Nové Vsi 

 

                                            Ze sálu                                              

Ze sálu

Ze sálu

Z parketu

Naše tombola

Včelaříci při mikroskopování

Včelaříci při odlévání svíček na školním jarmarku

Zpět