Co zdobí naši činnost?


V prvé řadě poskytujeme zemědělcům a spoluobčanům opylovací službu. To je úkol od včelařů očekávaný, přesto jej zde uvádíme, aby si přínos včelařství uvědomovali i nevčelaři, náhodní návštěvníci našich stránek.

Aby tato činnost pokračovala nadále, pracujeme s mládeží a vychováváme mladé včelaře ve včelařském kroužku mládeže. Kroužek má již více jak desetiletou tradici, několik jejich absolventů již včelaří. Podrobněji viz stránka Práce s mládeží.

Včelaře si většinou všichni představují jako zakukleného jedince, který v obleku podobnému skafandru, vybaveného kuřákem a jiným nářadím, převáží různé bedničky se včelami. Při rojení se nechá od svých okřídlených kamarádek bodat aby byl zdravý, atd.

Český svaz včelařů je však také společenská organizace a včelaři přispívají svou činností do kulturní mozaiky obce. Vydejme se na malou exkurzi do nedávné minulosti.

V roce 2005 slavila naše ZO 85 let od založení: Uspořádali jsme pro novoveské kuchařky kurz medového pečiva s následnou prodejní výstavou perníků. Neprodané perníky jsme věnovali školkám
jak v Nové Vsi, tak i ve Lhotě. Třešničkou na dortu našich oslav byla slavnostní večeře všech včelařů v restauraci U Racka.

Již několik let udržujeme aktuálnost vývěsní skříňky. Každoročně vysazujeme v katastru obce okrasné stromy, nejčastěji lípy, při slavnostních příležitostech po dohodě s OÚ na návsi. V roce 2003 to byly lípy před Domem s pečovatelskou službou.

O novodobějších aktivitách si můžete přečíst na našich stránkách.