Včela pomáhá léčit všechny naše nemoci. Je to nejlepší malý přítel, jakého má člověk na světě.  D.Moore

 

Prezentace včelařů

    základní organizace Českého svazu včelařů, o.s.

        z Ostrožské Nové Vsi

Český svaz včelařů je občanským sdružením, které sdružuje chovatele včel. V zemědělské a lesnické výrobě má nezastupitelné místo. Jeho hlavní význam spočívá v působení ekologickém, v opylování kulturních i planě rostoucích květin a stromů. Nepřímá produkce včel je mnohonásobně vyšší než hodnota přímých včelích produktů.

 

Základní organizace Ostrožská Nová Ves sdružuje osoby zabývající se včelařskou činností v obcích Ostrožská Nová Ves a Ostrožská Lhota. Ostrožská Nová Ves má přibližně 3500 obyvatel. Působí v ní 27 včelařů se 261 včelstvy. V Ostrožské Lhotě s 1600 obyvateli je 10 včelařů s 108 včelstvy. 57 včelstev máme mimo katastru obou obcí. Jsou to čísla, na která jsme v minulosti nikdy nedosáhli.
Tento stav byl zaznamenán k 1.lednu 2017

  

Ke zvýšení zájmu veřejnosti o včelaření je nezbytná propagace včelařství a včelích produktů, k čemuž by měly sloužit i tyto webové stránky.