Výroční členská schůze

17.02.2017 17:30

P o z v á n k a

na výroční členskou schůzi včelařů ZO ČSV,z.s. Ostrožská Nová Ves. Schůze se koná v pátek 17.2.2017 v restauraci U Racka. Začátek je v 17:30 hodin.

Nezapomeňte přinést odebranou měl !!!

 

Program:     1.  Zahájení (omluvenky členů), schválení programu

                     2.   Volba komisí

                     3.   Zpráva o činnosti za rok 2016 + plán na rok 2017

                     4.   Zpráva pokladní

                     5.   Zpráva kontrolní a revizní komise

                     6.   Přijetí nových členů + Udělení vyznamenání

         7.   Přestávka s občerstvením, sběr vzorků zimní měli

                     8.   Diskuze

                            - Vystoupení hostů

                            - Objednávka léků + úhyny včelstev

                            - Podpisy aerosolování

                            - Společné foto

                     9. Schválení usnesení

        10. Ukončení schůze

 

 

 

 

 

 

Zpět